Димитър Венциславов Костов
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG35 СЕСВ 9790 1042 8159 01
“ЦКБ” АД – клон Смолян.

 

Списък с дарители:

  1. Кирилка Костова – 100 лв. – 3 броя Q10 – 34 лв
  2. Нуша Ганевска.    –    20 лв. – болн. пижами и бельo
  3. Татяна Ганозова. –  550 лв. – 250 за болн. шкафче, 300 за манип. шкафче