Елена Милева (член УС на “ЕМЕ” АД) – вдъхновител на екип,
+359 87 943 0384elena2207@abv.bg

Димитър Костов (с изк. сърце) – координатор на екипа
+359 89 689 9148dimitar.kostov.sm2010@gmail.bg

Сийка Суркова (кмет на с. Момчиловци и бивш журналист) – връзка с медиите
+359 87 922 1230 ; sisi_surkova@abv.bg

Невена Чонгова (координатор на “КРОС”) – координатор на  комуникации, +359 87 873 3580veni_2906@abv.bg

Зорница Близнакова (търговски представител  “Danon”) – връзка с екипа  в София +359 87 867 7907z_blizmakova@abv.bg

Велина Кацарова (бивш PR и журналист) – връзка с екипа в Смолян +359 88 990 5565Diko2001@abv.bg

Мина Панчовска (специалист маркетинг и реклама “Райна Книгиня-П”  EOOД) – админ фейсбук и сайт; +359 89 969 7068 ; mi4eto87@abv.bg

Стефан Ставрев (ИТ специалист) – създаване и поддръжка на сайта