След повече от месец усилия спечелихме важна битка, която ще даде шанс на много млади българи по още 3-4 години да водят по-нормален живот. Успехът на каузата, не зависеше от пари, а от човечност и сплотеността на екипа.

Нашата кауза е подобряване на профилактиката и лечението на заболявания, водещи до сърдечна трансплатация и на социалното положение на пациентите с изкуствени и нови сърца.