930 легла на 100 000 души, но… Един лекар на 338 родопчани

Един лекар на 338 смолянчани. Това показват последните данни на статистиката за област Смолян. В региона практикуват 322-ма лекари в различните лечебни и здравни заведения при население от малко над 109 000 души. Дентистите пък са 138. Медицинските специалисти по здравни грижи са 642, от тях 404 са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 559 души друг персонал с немедицинско образование, посочват от статистиката.

В заведенията за болнична помощ практикуват 172 лекари. Според практикуваната специалност в края на 2016 г. най-голям е относителният дял на общопрактикуващите лекари – 66 или 20.5% от всички лекари в областта.

В други здравни заведения, включително детски ясли и кабинети в училища, на основен трудов договор работят 20 лекари, 237 медицински специалисти по здравни грижи и 179 друг персонал с немедицинско образование.

В областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1018 легла в тях. Многопрофилните болници са четири с 546 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла e  930.3 на 100 000 души при средно за страната-730.

Лекарите, практикуващи Детски болести са 18, Хирургия, Спешна медицина, Нервни болести и Акушерство и гинекология по 16, Физикална и рехабилитационна медицина – 15, Кардиолози – 13 (4.0%).

В сравнение с предходната година общият брой на лекарите намалява с 4 или 1.2%, на  практикуващите лекари по дентална медицина – с 5 (3.5%) и на медицинските специалисти по здравни грижи – с 47 или 6.8%, посочват от статистиката.

24smolian.com